Produkter / Tjänster

Jag utför all form av murnings arbeten. Från traditionell murning, 

som t,ex Grunder,Murar , Fasadmurning, putsning, köks-kåpor, bakugnar , skorstenar et,c

Till nyinstallation av brasvärme produkter och renovering av utdömda rök-kanaler

Jag kan leverera många av de ledande märkena av brasvärmeprodukter

Självklart kan ni utnyttja ROT-avdraget